Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo kiinteistösijoittajana

Elo on asiakkaidensa omistama työeläkeyhtiö, joka huolehtii asiakasyritystensä työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä työeläketurvasta. Elon sijoitusomaisuuden arvo on 25,3 miljardia euroa, josta 12,2 % (n. 3,1 miljardia euroa) on kiinteistösijoituksia. Olemme yksi Suomen suurimmista kiinteistönomistajista ja vuokranantajista.

Kiinteistöomistuksemme on tehokkaasti hajautettu tilatyypiltään ja maantieteelliseltä sijainniltaan erityyppisiin kohteisiin sekä välillisiin kiinteistösijoituksiin. Suorat kiinteistösijoituksemme ovat pääasiassa pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa sijaitsevia asunto-, kauppakeskus- ja toimistokohteita. Lisäksi Elo omistaa hotelleja, logistiikka- ja varastokiinteistöjä sekä tontteja. Laajempi maantieteellinen hajautus ulkomaille ja Suomeen toteutetaan välillisten kiinteistösijoitusten kautta.

Elo omistaa suoraan tai välillisesti noin 8000 asuntoa sekä 600 000 m² toimitilaa. Tarjoamme nykyaikaisia ja muuntojoustavia toimitiloja niin pienille kuin suurillekin yrityksille. Pyrimme luomaan toimitilavuokralaisillemme optimaaliset toimintaedellytykset toimitiloissamme sekä tarjoamme asuntojemme vuokralaisille viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön. Elo vuokraa omistamiaan toimitiloja itse ja managerikumppaneidensa kautta. Asuntojen vuokrausta hoitavat yhteistyökumppanit. 

Kiinteistösijoituksissa suosimme kohteita, jotka sijaitsevat toimivien julkisen ja kevyen liikenteen yhteyksien varrella, tiiviisti yhdyskuntarakenteeseen liittyvissä kaupunkikeskustoissa sekä liikenteellisissä solmukohdissa. Omistamme useita ympäristösertifioituja kiinteistöjä, kuten Espoossa sijaitsevan yhteisomistuskohteen Kauppakeskus Sellon, jolle myönnettiin platinatason LEED-sertifiointi ensimmäisenä kauppakeskuksena Euroopassa.

Vastuullisella toimintatavallamme pyrimme minimoimaan kiinteistöjen ympäristökuormituksen sekä varmistamaan korkean asiakastyytyväisyyden kohteissamme.